De Stichting

Stichting Kunst Rodetorenplein Zwolle (KRZ) heeft zich het doel gesteld om ter plaatse van de watertrap aan het Rodetorenplein te Zwolle een nieuw kunstwerk op te richten naar ontwerp van de Zwolse beeldend kunstenaar Dennie Boxem, daar waar zich vroeger de wateringang van de Grote Aa bevond.

“De stad Zwolle wil samen met haar inwoners een cultureel klimaat scheppen dat ruimte biedt voor initiatieven, dat bruist, vernieuwend is en soms zelfs schuurt, dat creativiteit stimuleert en discussie oproept, dat kleur geeft aan de stad en waarmee de stad Zwolle zich regionaal en landelijk kan profileren.” (Cultuurnota Zwolle)

Stichting KRZ draagt hier graag aan bij. Middels dit unieke kunstwerk willen wij een prachtige invulling geven aan de entree van de stad en tegelijkertijd dé verbinding maken tussen de stad Zwolle en haar bewoners daar dit kunstwerk op prachtige wijze participatiemogelijkheden biedt; nergens ter wereld werden mooiste herinneringen op deze wijze en op deze schaal verenigd en vereeuwigd in een kunstwerk! Een kunstwerk voor en door Zwollenaren!

Stichting KRZ bestaat uit:

Peter van Zwieten
voorzitter

Ton Timmerman
penningmeester