De Locatie

Schilderij van Bert Dijkink

De Locatie

De Grote Aa heeft een grote rol gespeeld in de Zwolse geschiedenis. Vanaf 1600 was zij de levensader van ons ‘Suolla’. Door vervoer van bijvoorbeeld zandsteen uit Bentheim, hout uit Scandinavië en stokvis uit Noord-Duitsland bracht het onze stad grote rijkdom. Zwolle behoorden tot de meest actieve Hanzesteden.

In de negentiende eeuw werd de Grote Aa overkluisd. De waterloop werd overwelfd en maakte plaats voor wat nu de Melkmarkt is. Een pracht van een plein, al degradeerde het de Grote Aa, ooit navelstreng van Zwolle, tot stadsriool. Er is niets dat ons zichtbaar herinnert aan deze rijke cultuurhistorie. Niets dat herinnert aan onze oorsprong als Hanzestad. Zonde vinden wij, want een dergelijke historie verdient meer aandacht en waardering.

Op de huidige plek van de watertrap bevond zich de wateringang naar Suolla. De Grote Aa liep vervolgens in de richting van de Sint Michaëls kerk aan de Melkmarkt. Sint Michaël was degene die de welvaart van Zwolle, die voortkwam uit de scheepvaart, bewaakte. Hij verdreef het kwaad, dat altijd werd uitgebeeld als een Draak. Sint Michaël de Drakendoder waakte, en waakt nog steeds, over de stad.

Aartsengel Michael pronkt als ‘De Glazen Engel’ op de Melkmarkt, voorheen de haven van Zwolle. De watertrap, voorheen de wateringang naar deze haven, lijkt dé locatie om het verhaal van onze beschermheilige en zijn rivaal binnen Zwolle te completeren.