De Legende

St. Michaël

Sint Michaël komt voor in de heilige geschriften van het Jodendom, Christendom en Islam. In de Koran staat hij bekend als Mika’il en nam het op tegen Satan. In het Bijbelse boek Openbaringen is Michaël de leider van de Goddelijke legertroepen die strijd voeren tegen de aartsengel Lucifer, de Duivel voor zijn val.

In de volksmond verwerd dit religieuze verhaal tot een legende waarin Sint Michaël staat voor het goede en hij het kwade bestrijdt. Het kwaad manifesteerde zich altijd in de vorm van een Draak; Sint Michaël en de Draak.

Kort samengevat vertelt het Bijbelverhaal het volgende. God gaf aartsengel Michaël de opdracht om de afgunstige aartsengel Lucifer naar zijn eigen Rijk te begeleiden. Lucifer was jaloers op God en wenste zijn eigen Rijk. Hij en zijn aanhangers wensten hun eigen Hemel. Toen bleek dat in dit Rijk Gods Goddelijke Licht niet scheen, werd het daar koud, kil en duister; het ontstaan van ‘De Hel’. De aanhangers van Lucifer wilden terug, en zij vormden hun gezamenlijke zielen zich tot een Draak en probeerden door de hemelwand te breken. Sint Michael versloeg de Draak. Sint Michael versloeg het kwaad.

In de Middeleeuwen werd het gebruikelijk dat steden hun eigen patroonheilige kozen. Suolla, een van de meest actieve Hanzesteden, koos Michaël als beschermheilige om onze welvaart en rijkdom te beschermen.